Професионална програма
Loading...
coaster avatar coaster 415 Точки

И още нещо - в условието пише да се декларират 3 integers, а в табличката с примерни стойности има и пример с нецели числа. Не че е кой знае каква грешка.

3