Професионална програма
Loading...
vitaliti avatar vitaliti 35 Точки

OOP : base(string,string) constructor error

Class Student Наследява class Human  и когато извикам :base(firstName,lastName) ми дава 2 грешки 

Error 2 An object reference is required for the non-static field, method, or property 'Human.lastName 

Error 1 An object reference is required for the non-static field, method, or property 'Human.firstName'

кода

Къде бъркам?

Тагове:
0
C# OOP Basics
Anonymous:
Отговорен е въпросът.
vladislav.karamfilov avatar vladislav.karamfilov 1123 Точки

Когато се добавя нов конструктор, който преизползва друг конструктор и добавя един параметър, то новият параметър трябва да е последен!

public Student(string firstName, string lastName, string facultyNumber)
    : base(firstName, lastName)
{
    t
his.FacultyNumber = facultyNumber;
}

2
26/02/2015 10:04:41