Професионална програма
Loading...
Flyer avatar Flyer 150 Точки

[C# Basics] Специални символи

Здравейте. В тази тема ще опиша специалните символи в C#, и как може да ги използвате.

За да добавите специален символ, задължително трябва да напишете ноконена на ляво черта преди него - "\".

Ако искате да пропуснете интерпретирането на даден специален символ в string, може да поставите "@" преди началото му, пр.:

string text = @"\t The quick brown fox \r jumps over the lazy dog! \a";

 output\t The quick brown fox \r jumps over the lazy dog! \a

 

Short
Notation        

Unicode
Encoding        

Description                         

\' 0x0027 Single quote
\" 0x0022 Double quote
\\ 0x005C Backslash
\0 0x0000 Null
\a 0x0007 Alert (Default beep)
\b 0x0008 Backspace
\f 0x000C Form feed
\n 0x000A New line
\r 0x000D Carriage return
\t 0x0009 Horizontal tab
\v 0x000B Vertical tab

 

Успешно кодене!

4
Programming Basics
ViValDam avatar ViValDam 16 Точки

Thanks  - very useful !

1