Професионална програма
Loading...
MladenMladenov avatar MladenMladenov 80 Точки

Ако заданието е на английски език, такъв трябва да бъде и отговора.

Задачата е дадена на английски, следователно и отговора трябва да бъде така.

Същото е, ако кандидатсваш за работа по обява на английски, не изпращаш CV на български. smile

0
20/03/2015 00:23:24