Софтуерно Инженерство
Loading...
netpeak avatar netpeak 165 Точки
Best Answer

Привет,

всяка една SaaS платформа има свои ограничения, blogger - още повече.

Провери, дали съответните платформи имат някакви "seo модули".  Пусни тук какви са точно възможностите на системата откъм:

  • промяна на title, description, h-тагове
  • редакция на контент
  • задаване на rel canonical
  • sitemap.xml, sitemap.html
  • 301 redirects
  • 404
  • robots.txt
  • SEF url
  • pagination seo settings
  • other?
3