Професионална програма
Loading...
DJZoning avatar DJZoning 85 Точки

[Useful] Web API returns data in JSON format

Някой беше задал въпроса по време на лекцията в петък "Как да го накараме да връща данните в JSON формат в браузера?"

Ето един начин -> в WebApiConfig.cs добавяме

config.Formatters.JsonFormatter.SupportedMediaTypes.Add(new MediaTypeHeaderValue("text/html"));

За да добавим MediaTypeHeaderValue трябва да добавим и using System.Net.Http.Headers;

That's it, that's all!

Тагове:
4
C# Web Services & Cloud 05/04/2015 17:21:01
vladislav_hadzhiyski avatar vladislav_hadzhiyski 66 Точки

Ако си имплементираш един custom action filter ми се струва по- добра идея от към качество на кода защото така ще може да имаш различни филтри за различни content type- ове например.

Custom Action Filter

Response.ContentType

1