Професионална програма
Loading...
Nikolaj avatar Nikolaj 10 Точки

C++ Error Judge System

Compiled file is missing. Compiler output: C:\Windows\TEMP\tmp2237.tmp.cpp: In function 'std::string DecToSystem(int, int)':
C:\Windows\TEMP\tmp2237.tmp.cpp:12:64: error: 'to_string' was not declared in this scope
   return DecToSystem(number / system, system) + to_string(digit);

Някой може ли да ми даде насоки как да оправия горната грешка?
Кода ми е написан на C++ и в Visual studio не ми дава грешка докато в judge system ми дава.
Тагове:
0
Programming Basics 09/04/2015 20:15:52
Filkolev avatar Filkolev 4486 Точки

По-добре работи с CodeBlocks, по-малко вероятно е да има проблеми с Judge.

0