Софтуерно Инженерство
Loading...
dimitar1024 avatar dimitar1024 12 Точки

[JS Frameworks] Social Network качване на снимка

Здравейте, в презентацията user-те имат снимки. В документацията за регистрация на профил няма полета в които да се качва снимка. Как да я подам на сървъра? В какъв формат или в base64 да я изпратя. Вероятно е като base64, но в документацията на регистация не видях да се изисква такъв тип данни http://softuni-social-network.azurewebsites.net/Help/Api/POST-api-users-Register

Тагове:
1
JavaScript Applications 20/05/2015 01:46:34
nikola.m.nikolov avatar nikola.m.nikolov 832 Точки

При регистрация не се праща снимка. Това се прави при редактиране на профила.

0