Професионална програма
Loading...
bacuty avatar bacuty 55 Точки

Аз да попитам по същата тема, една от задачите е да се селектират по възраст.Аз ли недовиждам или няма такива данни ?
Благодаря!

0
djc_bg2015 avatar djc_bg2015 923 Точки

Здравей, ами в 1ва задача се казва:
 

Create a class Student with properties FirstName, LastName, Age, FacultyNumber, Phone, Email, Marks (IList<int>), GroupNumber. Create a List<Student> with sample students. These students will be used for the next few tasks.

Ако говориш за файла който е в архива на домашното със 1000 студента вътре, там наистина няма възраст, но ти този файл го ползваш чак в задача 13 (Problem 13. ** LINQ to Excel). За задачи 1-12 си правиш няколко обекта и работиш с тях.

Поздрави!

0