Професионална програма
Loading...
MladenMladenov avatar MladenMladenov 80 Точки

HTML + .JS Въпрос

 Здравейте,

 

Имам въпрос, в дадения случай

Имам поле с инпут, <input> в което трябва да се въвеждат числа, при което следва, числата да минават през фунцкия на js,  и ако функцията върне True или False съответно да активира или да остави бутона неактивен.
&amp;amp;lt;input type="text" id="Number" name="Number" minlength="5" maxlength="10" required onchange=checkNumber(this)"&amp;amp;gt; &amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;input type="submit" id="submitButton" value="Submit" disabled&amp;amp;gt;
function checkNumber(Number) {
	  var s = 0;
	  var doubleDigit = false;
	  for (var i = Number.length - 1; i &amp;amp;gt;= 0; i--) {
	    var digit = +Number[i];
	    if (doubleDigit) {
	      digit *= 2;
	      if (digit &amp;amp;gt; 9)
	        digit -= 9;
	    }
	    s += digit;
	    doubleDigit = !doubleDigit;
	  }
	  return (s % 10 == 0)
	}

Въпросът ми е как да влюча функцията при всяка смяна на символ, тя да прави проверка и, когато е true ,да направи неактивния бутон активен?

 

Благодаря предварително.

Тагове:
0
Advanced Level: Front-End 24/08/2015 15:30:10
jumpforjoy avatar jumpforjoy 12 Точки

Човече, написах го, пробвах го, само че с моя си логика. Ти напиши твоята във фунцкията. Аз бих използвал type="number", щом е за работа с числа.

<!DOCTYPE html>
 
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Text Send</title>
    <script>
      function ActivateButton() {
        var inactiveButton = document.getElementById('button');
        var num = document.getElementById('numberInput').value;
 
        if ((num >= 5) && (num <= 10)) {
          inactiveButton.disabled = false;
        } else {
          inactiveButton.disabled = true;
        }
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <input id="numberInput" type="number" required onchange="ActivateButton()" onkeyup="ActivateButton()" onkeydown="ActivateButton()" />
    <button id="button" disabled>Не работи</button>
  </body>
</html>
0