Професионална програма
Loading...
tanija avatar tanija 61 Точки

Homework 4.Console-Input-Output. Problem 5. Formatting Numbers

В условието на задачата е поствено да се напише програма, която да закръгля "b" do 2 знака след десетичната запетя, а "c" до 3 знака.

В промера обаче е дадено число 10000--> 10000, а не 10000.000

и 3----> 3, а не 3.00

Според вас грешно ли е решена задачата ако печата нулите след десетичната запетя?

Тагове:
0
Programming Basics
Anonymous:
Duplicate: https://softuni.bg/forum/questions/details/388
ViValDam avatar ViValDam 16 Точки

Таня,трябва ,това до 3 знака след запетаята , да изглежда така - 0.000  а това с 2  - 0.00 - не може да имаш повече нули !

Това става така :

Console.WriteLine("{0:F2}", -123.456);

//Output: -123,46

 Console.WriteLine("{0:F3}", -123.4567); 

//Output: -123,457

Console.WriteLine("{0:F2}", -123.00000);

//Output: -123,00

Console.WriteLine("{0:F3}", -123.00000);

//Output: -123,000

Форматите са подробно описани в учебника , ето тук :

http://www.introprogramming.info/english-intro-csharp-book/read-online/chapter-4-console-input-and-output/#_Toc362296405

1