Софтуерно Инженерство
Loading...
Isoton avatar Isoton 7 Точки

Подготовка за изпит - Web Fundamentals (HTML/CSS) - ноември 2015

Здравейте.

Трябва ли да има някакви качени материали по тема: Подготовка за изпит (Дата: 23 декември 2015, 18:00-22:00 ч ) в курсът Web Fundamentals (HTML/CSS) - ноември 2015?

Ако ще има качване на материли, до коя дата се очаква?

Благодаря.

 

7
Web Fundamentals - HTML5
mashabg avatar mashabg 2 Точки

Задача 1

https://softuni.bg/trainings/resources/video/7207/exam-preparation-task-1-web-fundamentals-html-css-november-2015

Задача 2

https://softuni.bg/trainings/resources/video/7213/exam-preparation-task-2-web-fundamentals-html-css-november-2015

Задача 3

https://softuni.bg/trainings/resources/video/7208/exam-preparation-task-3-web-fundamentals-html-css-november-2015

Задача 4

https://softuni.bg/trainings/resources/video/7209/exam-preparation-task-4-web-fundamentals-html-css-november-2015

1