Професионална програма
Loading...
achobanov avatar achobanov -4 Точки

Задача от лекция 6: обектно ориентиран питон

Имам проблем с задачата, която се пише по време на лекцията. Стигам до там където като параметри на всички методи се дава " **kwargs " Програмата на Борис се подкарва и си работи, докато при мен - не

Грешка:

Traceback (most recent call last):
 File "/home/alex/Documents/SoftUni/open_courses/python/lecture-6/drawing_python/draw_figures.py", line 64, in <module>
  sys.exit(main())
 File "/home/alex/Documents/SoftUni/open_courses/python/lecture-6/drawing_python/draw_figures.py", line 15, in main
  figures = create_figures(input_data)
 File "/home/alex/Documents/SoftUni/open_courses/python/lecture-6/drawing_python/draw_figures.py", line 33, in create_figures
  c = Square(**f_info)
TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'type'

Програма:

import json
import sys
import turtle

from drowing_objects.Figures.simple import Circle, Square


def main():
  if len(sys.argv) < 2:
    print("Usage: {} input-file.json".format(sys.argv[0]))
    return 1

  # try:
  input_data = load_input_data(sys.argv[1])
  figures = create_figures(input_data)
  draw_figures(figures)
  # except Exception as e:
  #   print("Invalid input file provided! Error: " + str(e))
  #   return 2


def load_input_data(input_filename):
  with open(input_filename) as f:
    input_data = json.load(f)
    return input_data


def create_figures(input_data: dict):
  result =[]
  for f_info in input_data:
    figure_type = f_info['type']
    if figure_type == 'square':
      c = Square(**f_info)
      result.append(c)
    elif figure_type == 'circle':
      c = Circle(**f_info)
      result.append(c)
    else:
      print('Not supported figure: {}'.format(f_info['type']))

  return result


def draw_figures(figures):
  t = turtle.Turtle()
  t.speed('fast')
  for f in figures:
    f.draw(t)
  turtle.exitonclick()

if __name__ == "__main__":
  sys.exit(main())

клас Figure:

# ??? Use of this file is ???
class Figure:

  def __init__(self, **kwargs):
    self.center_x = kwargs['center_x']
    self.center_y = kwargs['center_y']
    self.color = kwargs['color']

  def __str__(self):
    return 'Figure center: {}:{}, color: {}'.format(
      self.center_x,
      self.center_y,
      self.color
    )

  def draw(self, turtle):
    pass

classes Circle, Square:

from drowing_objects.Figures.base import Figure


class Circle(Figure):

  def __init__(self, **kwargs):
    super().__init__(**kwargs)
    self.radius = kwargs['radius']

  def draw(self, turtle):
    turtle.penup()
    turtle.goto(self.center_x - self.radius, self.center_y) # Locating a starting point for circle
    turtle.pendown()
    turtle.color(self.color)
    turtle.circle(self.radius)


class Square(Figure):

  def __init__(self, **kwargs):
    super().__init__(**kwargs)
    self.side = kwargs['side']

  def draw(self, turtle):
    half_side = self.side / 2
    left = self.center_x - half_side
    top = self.center_y + half_side

    turtle.penup()
    turtle.goto(left, top)
    turtle.pendown()
    turtle.color(self.color)
    turtle.forward(1)
    turtle.setheading(270) # point the turtle down
    for _ in range(4):
      turtle.forward(self.side)
      turtle.left(90)

JSON:

[
  {"type": "square", "center_x": 0, "center_y": 0, "side": 2, "color": "black"},
  {"type": "square", "center_x": 0, "center_y": 0, "side": 100, "color": "red"},
  {"type": "square", "center_x": 0, "center_y": 0, "side": 200, "color": "blue"},
  {"type": "circle", "center_x": 0, "center_y": 0, "radius": 50, "color": "blue"},
  {"type": "circle", "center_x": 0, "center_y": 0, "radius": 100, "color": "red"}
]

Вероятно е нещо много просто и очевидно, но прегледах кода пет пъти и не можах да разбера къде е проблема. Благодаря.

Тагове:
0
Python
RoYaL avatar RoYaL Trainer 6847 Точки

Ами не ти вярвам :) Бая код си пуснал, та може да съм изпуснал нещо, но **kwargs си работят дори и да слагаш допълнителни параметри.

class Test:
  def __init__(self, **kwargs):
    self._test = kwargs['a']


def main():
  arg = {"b": 123, "a": 333, "c": 666}
  t = Test(**arg)
  print(t._test)


if __name__ == '__main__':
  main()

При:

RoYaL@root ~ $ python asd.py
333

 

 

0
achobanov avatar achobanov -4 Точки

Заповядай: http://postimg.org/image/7k1xx9pan/

Иначе съм сложил целия код, защото едвам се ориентирам в тия обекти и искам да се подсигуря.

0
27/01/2016 03:46:29
RoYaL avatar RoYaL Trainer 6847 Точки

Мда, май разбрах. Ако ги вкараш в един файл всичко е ток. Проблемът е с импортите и това, че казваш че наследяваш например Фигура, а всъщност то го разбира като модула фигура, не класа. Същото и за Square/Circle. Пробвай там където ги инстанцираш, да ги инстанцираш като Circle.Circle и Square.Square (най-вероятно си мисли, че файлът в който се намират, който се казва например Circle.py е модул, а в него има клас Circle и съответно трябва да зивикаш Модулът.Класът). Същото важи и когато наследяваш фигура

class Circle(Figure.Figure)

 

0
achobanov avatar achobanov -4 Точки

Не е от това. Начинът по който ги инстансирам е правилен. Но отговорът ти ме навехна на проблема, който не е сред целия код. който съм дал, а във файловата система :). Дефакто импортвах друга версия на файловете. Така че - благодаря!

0