Професионална програма
Loading...
vonrepiks avatar vonrepiks 6 Точки

Задача "Time + 15 Minutes" в Simple Conditional Statements

Здравейте,

моля някой да ми помогне със старта на тази задача:

"Да се напише програма, която въвежда час и минути от 24-часово денонощие и изчислява колко ще е часът след 15 минути. Резултатът да се отпечата във формат hh:mm. Часовете винаги са между 0 и 23, а минутите винаги са между 0 и 59. Часовете се изписват с една или две цифри. Минутите се изписват винаги с по две цифри, с водеща нула когато е необходимо."

, не мога да измисля, как да обединя двете числа в DateTime формат.

Моля за подсказка, не за решение.

Поздрави,

Тагове:
0
Programming Basics
fbinnzhivko avatar fbinnzhivko 1585 Точки

100/100 -   https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/152#13

using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        var hour = int.Parse(Console.ReadLine());
        var minutes = int.Parse(Console.ReadLine());

        var totalMin = minutes + 15;
        var totalHour = hour + totalMin / 60;
        var minutesAfterHour = totalMin % 60;

        if (totalHour == 24)
        {
            Console.WriteLine("0:{0:00}", minutesAfterHour);
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("{0:0}:{1:00}", totalHour, minutesAfterHour);
        }

    }
}

1
05/03/2016 18:23:08
fbinnzhivko avatar fbinnzhivko 1585 Точки

100/100 -   https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/152#13

using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        var hour = int.Parse(Console.ReadLine());
        var minutes = int.Parse(Console.ReadLine());
        
        TimeSpan span = new TimeSpan(hour, minutes, 0);
        TimeSpan span2 = new TimeSpan(0, 15, 0);
        TimeSpan total = span + span2;

        Console.WriteLine("{0:h\\:mm}", total);
    }
}

0
Bozhidar.Vangelov avatar Bozhidar.Vangelov 4 Точки

Здравейте,

Разгледах чуждите решения и не намерих нещо подобно на моето, което е почти вярно. Проблема ми е само това, че когато въведа нещо над 23:45 ми го прави на 24:... заради 15 минути които добавям още при четене в конзолата. Има ли начин да се реши с малка редакция на моя код?

Решение

0
15/03/2016 19:58:59
ralitsa_d avatar ralitsa_d 171 Точки

Премести проверката за часа в if-a с проверката за минутите.

Така няма да я прескачаш, ако минутите са повече от 59.

Надявам се, че успях да помогна :)

1
krum_43 avatar krum_43 673 Точки

Решението е добро,но целта е да се упражнява въпросният клас DateTime.

0
16/10/2021 10:35:35