Професионална програма
Loading...
MartinRusanov avatar MartinRusanov 95 Точки

Въпрос за неясно условие за задачата Sequence of K numbers

Здравейте, искам да попитам за задачата Sequence of K numbers. При дадено условие 333882517774444344 и да махаме последователностите при k=2, се получават цифрите 3 2 5 1 7 3. Искам да попитам защо се махат четворките напълно и не се получава 3 2 5 1 7 44 3, понеже аз разбирам, че при k=2 означава, се махат 2 еднакви цифри, Демек при четирите четворки трябва да махнем 2 от тях и да останат 2. Навярно условието ми е неясно и може би не го разбирам правилно. Ще съм благодарен, ако някой ми помогне.

0
Programming Basics
Innos avatar Innos 419 Точки

Сканира се редицата последователно от ляво на дясно и се премахват всички k последователни еднакви числа, при k = 2 като се прочетат първите 2 четворки ще се премахнат и след това ще се прочетат 2рите 2 четворки и ще се премахнат и те. Какво става при k = 4 можеш да видиш и в примерите:

вход: 3 3 3 8 8 2 5 1 7 7 7 4 4 4 4 3 4 4

k = 4

резултат : 3 3 3 8 8 2 5 1 7 7 7 3 4 4

0
MartinRusanov avatar MartinRusanov 95 Точки

Благодаря за изяснението!

0