Професионална програма
Loading...
valenteeeen avatar valenteeeen 6 Точки

Homework: Introduction to Java март 2016

Problem 8.**Get Average

Create a method that finds the average of three numbers. Read in internet about java methods. Check the naming conventions. Invoke your method and test it. Format the output to two digits after the decimal separator. The placeholder is %.2f

import java.util.Scanner;

public class _8_01_GetAverage {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    double a = scanner.nextDouble();
    double b = scanner.nextDouble();
    double c = scanner.nextDouble();
    getAverage(a, b, c);
  }

  public static void getAverage(double a, double b, double c) {
    double sum = (a + b + c) / 3;
    System.out.printf("%.2f", sum);
  }
}

Всичко прави, но вместо  да работи с десетична точка 1.5 / 2.5 / 3.8  тя  работи с десетична запетая 1,5 / 2,5 /3,8! Какво да променя или да допиша ...?

a

b

c

Average

1.5

2.5

3.8

2.60

12

13

25

16.67

0.005

0.5

0.55

0.35

0

0

2

0.67

0
Java Advanced 20/03/2016 21:08:55
martinski avatar martinski 68 Точки

Това със десетичната запетая е масово явление при инпута на Intellij.

Ползвай този код в началото и няма да имаш проблеми,

или си смени от локалните настройки на Windows-а ,"формат "на United States или UK.

Locale.setDefault(Locale.ROOT);
2
20/03/2016 21:18:07
valenteeeen avatar valenteeeen 6 Точки

Благодаря!

След като намерих къде да го вмъкна - Locale.setDefault(new Locale("en", "US")); - свърши работа!

Ще пробвам и с:

Locale.setDefault(Locale.ROOT);
0
raging avatar raging 92 Точки

бтв името на функцията ти  не съответства с това какво прави, което може да те подведе в някакъв по - късен етап и от там лошотии :)

0
valenteeeen avatar valenteeeen 6 Точки

Благодаря! Ще го имам предвид!

0