Професионална програма
Loading...
Stanislav_Iliev avatar Stanislav_Iliev 0 Точки

Четна / нечетна сума

Здравейте!

Някой може ли да ми каже къде е грешката в кода за задачата Odd Even Sum от урока за цикли

Това сътворих аз :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var num = int.Parse(Console.ReadLine());
            var sumEven = 0;
            var sumOdd = 0;

            for (int i = 0; i <num; i++)
            {

                var vuvedenoChislo = int.Parse(Console.ReadLine());

                if (vuvedenoChislo/2==0)
                {
                    sumEven += vuvedenoChislo;
                }
                else
                {
                    sumOdd += vuvedenoChislo;
                }

            }

            if (sumEven==sumOdd)
            {
                Console.WriteLine("Yes");
                Console.WriteLine("Sum="+sumOdd);
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("No");
                Console.WriteLine("Diff="+ Math.Abs(sumOdd-sumEven));
            }
        }
    }
}
 

Тагове:
0
Programming Basics
KOSTADINMARKOV avatar KOSTADINMARKOV 22 Точки

За да успееш да ги сумираш първо трябва да ги разделиш на четни и нечетни с да кажем с i%2==0 е четно,а иначе не е .

0