Софтуерно Инженерство
Loading...
RoYaL avatar RoYaL SoftUni Team Trainer 6845 Точки

Пробвай с друг браузър. Но не съм убеден, че имаш повече от 15 секунди.

0
archlicher avatar archlicher 32 Точки

Пробавах през няколко браузера, нямаше бутон за submit.

Тъй като не успях да го предам сега, утре ще мога ли да го предам?

0