Софтуерно Инженерство
Loading...
EyubDjelil avatar EyubDjelil 9 Точки

Text Processing and Regex API - Extract Emails

Здравейте колеги,

видях много предложения за regex решения на тази задача , но за съжаление всички до един бяха грешни. 

Затова и питам тук тъкмо и трейнърите биха ни помогнали тъй като regex материята е труден - поне за мен а от видяното съдя и за останалите.

Какъв би бил коректния regex. 

Условието е следното : 

Write a program to extract all email addresses from given text. The text comes at the first input line. Print the emails in the output, each at a separate line. Emails are considered to be in format <user>@<host>, where:

  • <user> is a sequence of letters and digits, where '.', '-' and '_' can appear between them. Examples of valid users: "stephan", "mike03", "s.johnson", "st_steward", "softuni-bulgaria", "12345". Examples of invalid users: ''--123", ".....", "nakov_-", "_steve", ".info".
  • <host> is a sequence of at least two words, separated by dots '.'. Each word is sequence of letters and can have hyphens '-' between the letters. Examples of hosts: "softuni.bg", "software-university.com", "intoprogramming.info", "mail.softuni.org". Examples of invalid hosts: "helloworld", ".unknown.soft.", "invalid-host-", "invalid-".
  • Example of valid emails: info@softuni-bulgaria.org, kiki@hotmail.co.uk, no-reply@github.com, s.peterson@mail.uu.net, info-bg@software-university.software.academy.

 

Лично аз измъдрих това като решение , но се съмнявам да е вярно: 

[a-zA-Z0-9]+[\.\-\_]*[a-zA-Z0-9]+@[a-zA-Z]+[\-]*[a-zA-Z]+.[a-zA-Z]+

очаквам кртитики , предложения, съвети. 

1
Fundamentals Module 10/04/2016 09:50:30
boucheron avatar boucheron 4 Точки

Какъв би бил коректния regex.

"[A-Z0-9]+([.-_]?[A-Z0-9]+)+@[A-Z]+[-]?[A-Z]+(\\.[A-Z]+[-]?[A-Z]+)+", Pattern.CASE_INSENSITIVE

 

0