Софтуерно Инженерство
Loading...
fbinnzhivko avatar fbinnzhivko 1578 Точки

Programming Fundamentals - Data Types and Methods

Кои реши всички задачи от Data Types and Methods ?


Това са моите решения на част от задачите в Data Types and Methods.

00.Условия за всички задачи 

01.Centuries to Minutes - Решение.

02.Circle Area (Precision 12) - Решение.

03.Exact Sum of Real Numbers - Решение.

04.Elevator - Решение - Решение.

05.Special Numbers - Решение.

06.Triples of Letters - Решение.

07.Greeting - Решение.

08.Day of Week - Решение.

09.Animal Type - Решение.

10.Filled Square - Решение.

01.Practice Integers - Решение.

02.Practice Floating Points - Решение.

03.Practice Chars And Strings - Решение.

04.Variable in Hex Format - Решение.

05.Boolean Variable - Решение.

06.Strings And Objects - Решение.

07.Exchange Variable Values - Решение.

08.Employee Data - Решение.

09.Reversed chars - Решение.

10.Centuries to Nanoseconds - Решение.

11.Convert Speed Units - Решение Решение.

12.Rectangle Properties - Решение.

13.Vowel or Digit - Решение.

14.Integer to Hex and Binary - Решение.

15.Comparing floats - Решение.

16.Print Part Of ASCII Table - Решение.

17.Different Integers Size.

18.Hello, Name! - Решение.

19.Max Method - Решение.

20.English Name Of The Last Digit - Решение - Решение.

21.Numbers In Reversed Order - Решение.

22.Fibonacci Numbers - Решение.

23.Prime Checker - Решение.

24.Primes in Given Range - Решение.

25.Master Numbers - Решение.

26.Factorial - Решение.

Тагове:
7
Основи на програмирането 28/05/2016 18:21:57
H.Stoyanov avatar H.Stoyanov 115 Точки

То не е толкова важно да решиш абсолютно всички задачи, колкото да разбереш логиката, като гледам резулатите от Coding 101 и Programming Basics има още какво да учиш :) (btw аз не съм се явявал на Coding 101, но реших всички задачи на работа за 2 часа и половина) 

Лека вечер! smiley yes kiss

0