Професионална програма
Loading...
ArmenPotourlyan+deleted! avatar ArmenPotourlyan+deleted! 488 Точки

Масивът от числа трябва да е от тип long.

 

Иначе, ако умножиш две числа от тип int, се получава препълване (overflow), ако числата са достатъчно големи. Пример:

1 000 000 x 1 000 000 = 1 000 000 000 000 > 2 147 483 647 (максималната стойност за int).

2
02/05/2016 13:13:39
D_Dimitrov92 avatar D_Dimitrov92 5 Точки

Благодаря.

0