Професионална програма
Loading...
WifiAvivi avatar WifiAvivi 151 Точки

Аритметичният оператор - % - деление по модул

Част от операциите, които може да извършва операторът % са:

1) Взима остатъка при делението на две цели числа.

2) Проверка за четно или нечетно число.

3) Проверка за просто или съставно число. info

4) Взима последната цифра / цифри от дадено число.

5) Добавя лесно секунди, минути, дни, седмици, месеци, години и др.

 

Примери към:

1) Code: mod. 7 % 3 = 1. Аритметичният оператор - % (деление по модул / деление с остатък) изчислява остатъка от делението на две целочислени стойности. Може да се прилага само върху цели числа (например от тип: byte, short, int, long). Не се прилага върху дробни числа (например от тип: float / double), защото може да изведе грешен резултат.

2) Code: evenOdd. if (num % 2 == 0)

3) Code: primeNumber. if (num % 2 != 0 && num % 3 != 0 && num % 5 != 0 && num % 7 != 0). Примерът е само за числата до 120.

4) Code: takeLastDigits. num % 10. => 12345 % 10 = 5 или 12345 % 100 = 45.

5) Code: addMinutes/Months. Часът е 10:53ч. Колко е часът след 10 минути? => 11:03ч. Или пък - месецът е 10-и. Кой месец е след 5 месеца? => 3-ти месец.

1
Programming Basics 18/01/2017 15:39:44
moholovka avatar moholovka 169 Точки

Това за prime number check не го разбирам много какво искаш да кажеш, но с тази проверка може да се определят само до 100 простите числа.

1
WifiAvivi avatar WifiAvivi 151 Точки

Да, примерът е за числата до 100 (всъщност, до 120 :") Показвам го, защото има такава задача, в която може да се използва операторът %. 

0
31/05/2016 14:52:43