Професионална програма
Loading...
Baltavar avatar Baltavar 6 Точки

Инструменти за провека и анализ в реално време

Г-н Николай Галинов,  както споменахте на лекцията ви пиша коментар за да ни споделите всички инструменти  които използвахте на лекцията "Анализ на сайтове на курсистите в реално време".  Благодаря! 

2
Digital Marketing & SEO
galinov avatar galinov 64 Точки

Проверка на H1-H6 тагове:
javascript:void((function(){var%20a,b,c,d,e,f;f=new%20Array(%22pink%22,%22orange%22,%22yellow%22,%22aquamarine%22,%22lightskyblue%22,%22plum%22);for(a=1;a<=6;a++){b=document.getElementsByTagName(%22h%22+a);for(c=0;c<b.length;c++){d=b[c];e=d.style;e.backgroundColor=f[a-1];e.border=%221px%20solid%20black%22;e.color=%22black%22;d.innerHTML=%22H%22+a+%22%20%22+d.innerHTML;}}})())

Проверка за правилно описване на странициране:
javascript: (function () { var url = document.location; var links = document.getElementsByTagName('link'); var fprev = 'none'; var fnext = 'none'; for (var i = 0, l; l = links[i]; i++) { if (l.getAttribute('rel') == 'prev') { fprev = l.getAttribute('href'); } if (l.getAttribute('rel') == 'next') { fnext = l.getAttribute('href'); } } alert('prev: '+fprev+'\r\nnext: '+fnext); })();

Проверка на канонични URL адреси:
javascript: (function () { var url = document.location; var links = document.getElementsByTagName('link'); var str = ''; var found = ''; for (var i = 0; i < links.length; i++) { if (links[i].getAttribute('rel') == 'canonical') { found = links[i].getAttribute('href'); if (found != url) str = str + '\r\n' + found + '\r\nCanonical %D0%BD%D0%B5 %D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82 %D1%81 %D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B9 %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9\r\n--------------------------------------------------\r\n'; else str = str + '\r\n' + found + '\r\nCanonical %D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82 %D1%81 %D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B9 %D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9\r\n--------------------------------------------------\r\n'; } } if (str == '') str = '%D0%9D%D0%B5%D1%82 %D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0'; alert(str); } )();

Проверка за наличие на noindex, follow
javascript: (function () { var url = document.location; var links = document.getElementsByTagName('meta'); var found = 'none'; for (var i = 0, l; l = links[i]; i++) { if (l.getAttribute('name') == 'robots') { found = l.getAttribute('content'); break; } } alert(found); })();

Дадените скриптове се добавят като Букмарклем на мястото на URL адрес: http://take.ms/Yte2j

3
Yordanov1977 avatar Yordanov1977 17 Точки

Благодаря!

А би ли ни дал и тълкувание на съобщенията, които вадят инструментите.

Каноникал не съвпада с текущата страница? Тук, доколкото си спомням, каноникал трябва да съвпада с текущата страница, все пак това зависи от вида на съдържанието на страницата. т.е. трябва да се поправи.

При noindex, follow - съобщение "index, follow" би трябвало да означава, че страницата е отворена за индексация, а при отг-р "None" - страницата няма поставен таг "noindex"?

При страницирането отг-р 'none' явно означава, че не е направено како трябва, и трябва да се добави <prev>и <next>?

0
galinov avatar galinov 64 Точки

Здравей,
ако URL адреса които проверяваш е на кирилица, е нормално да показва че не съвпада с текущата страница. Като цяло каноничните URL адреси трябва да сочат към себе си, но ако имаме адрес с GET параметри например
http://site.bg/page?utm=softuni каноничният адрес на тази страница трябва да е http://site.bg/page и инструмента да върне че каноничния адрес не съвпада.

Повече информация за каноничните URL адреси може да проветете тук: https://support.google.com/webmasters/answer/139066

При noindex когато страницата има мета таг robots инструмента показва мета тага, дали е index, follow или noindex, follow няма значение, инструмента ще изведе резултат. Когато нямаме на страницата мета таг robots инструмента ще изведе празен резултат.

Повече информация за този мета таг: https://developers.google.com/webmasters/control-crawl-index/docs/robots_meta_tag

При страницирането отвоно ако нямаме описано странициране, иснтрумента ще изведе празен резултат. 

Повече информация за правилното описване на страницирането: https://webmasters.googleblog.com/2011/09/pagination-with-relnext-and-relprev.html

Поздрави!

2