Професионална програма
Loading...
Darwari avatar Darwari 0 Точки

Нужда от помощ със задачи.

Здравейте, цикля на 2 задачи от няколко дни и не стигам до решение.
Ще съм много благодарен ако някой удари едно рамо, задачите са:
1. Да се състави програма, която със следната информация за гостите на един хотел: - име - низ до 20 знака; - ЕГН - низ от 10 знака; - семейно положение (1-несемее, 2-семеен); - брой нощувки - цяло число; - цена на ползваното легло - реално число; - населено място - низ до 25 знака извършва следните действия, избирани от меню:
- добавя данните на нови гости; - извежда на екрана данните на мъжете с телефон, започващ с 089; - създава текстов файл с имената и годината на раждане на жените с повече от 3 нощувки; - създава двоичен файл с данните на клиентите с доход над 1000 лева, кандидати за посочена страна.

2.Да се състави програма, която съхранява в масив следните данни за книгите в една библиотека: - инвентарен номер - низ до 6 знака; - автор - низ до 20 знака; - заглавие - низ до 30 знака; - обем на книгата (брой страници) - цяло число; - цена - реално число; - година на издаване и извършва следните операции, избирани от меню: - добавя към файла данните за книга; - извежда данните на всички книги над 250 страници от зададен автор; - извежда в текстов файл сумата от цените на книгите от зададен автор; - създава двоичен файл с данните за книги над 200 страници и над 10 лв;

Благодаря предварително!

0
C# OOP Basics 01/06/2016 18:44:48
RoYaL avatar RoYaL Trainer 6846 Точки

Покажи до къде си стигнал и какво те притеснява в тези задачи?

1