Професионална програма
Loading...
WifiAvivi avatar WifiAvivi 150 Точки

Има ли предварителен и/или поправителен изпит за Coding 101

Изпитът ми по програма е на 17 юли. Имам ли право да се явя (със сегашната ми регистрация) на предварителен/поправителен изпит ако има друг випуск преди/след тази дата за същия изпит Programming Basics - Coding 101? 

0
Въпроси за SoftUni 10/06/2016 16:11:51
WifiAvivi avatar WifiAvivi 150 Точки

Ще може ли някой от екипа на Софт Уни да отговори на въпроса?

0