Софтуерно Инженерство
Loading...
rado84 avatar rado84 1 Точки

Точка в правоъгълник

Напишете програма, която проверява дали точка {x, y} се намира вътре в правоъгълник {x1, y1} – {x2, y2}. Входните данни се четат от конзолата и се състоят от 6 реда: десетичните числа x1, y1, x2, y2, x и y (като се гарантира, че x1 < x2 и y1 < y2). Една точка е вътрешна за даден правоъгълник, ако се намира някъде във вътрешността му или върху някоя от страните му. Отпечатайте Insideили Outside”.

* Подсказка: една точка е вътрешна за даден многоъгълник, ако едновременно са изпълнени следните четири условия (можете да ги проверите с if проверка с логическо „и“ – оператор &&):

 • Точката е надясно от лявата стена на правоъгълника (x >= x1)
 • Точката е наляво от дясната стена на правоъгълника (x <= x2)
 • Точката е надолу от горната стена на правоъгълника (y >= y1)
 • Точката е нагоре от долната стена на правоъгълника (y <= y2)

Дава ми 56 точки. Какво не му харесва? В условието направо са си дали решението с тази подсказка.

{
      double x1 = double.Parse(Console.ReadLine());
      double x2 = double.Parse(Console.ReadLine());
      double y1 = double.Parse(Console.ReadLine());
      double y2 = double.Parse(Console.ReadLine());
      double x = double.Parse(Console.ReadLine());
      double y = double.Parse(Console.ReadLine());

      if (x >= x1 && x <= x2 && y >= y1 && y <= y2)
      { Console.WriteLine("Inside"); }

      else
      { Console.WriteLine("Outside"); }
    }

 

Тагове:
KrasimirPetkov avatar KrasimirPetkov 331 Точки
Best Answer

Не му харесва последователността, в която четеш променливите.

Трябва да четеш x1, y1, x2, y2, x, y в тази последователност.

При теб е: x1, x2, y1, y2, x, y.

Другото изглежда наред.

Успех!

2
rado84 avatar rado84 1 Точки

Мда, т'ва е било. Мерси!

0