Професионална програма
Loading...
Todor_ns avatar Todor_ns 0 Точки

Чертане с костенурка

Как се прави цикъл с който костенурката да прави спирала.

Оспявам да я накарам или 20 пъти да се предвижи напред и да се заварти с 60 градоса едновременно или 20 напред и 20 да се завърти след това

Тагове:
-1
Programming Basics
Todor_ns avatar Todor_ns 0 Точки

Еми ще си отговоря сам за тези които се чудят като мен :)

private void buttonStar_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Turtle.PenColor = Color.Green;
            Turtle.Delay = 200;
                for (int i = 0; i < 5; i++)
            {
                Turtle.Rotate(144);
                Turtle.Forward(200);
            }
               // Turtle.Rotate(36);
        }

        private void buttonSpiral_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Turtle.Delay = 50;
            for (int i = 0; i < 22; i++)
            {
                Turtle.Rotate(60);
                Turtle.Forward(20);
                for (int n = 0; n < i; n++)
                {
                    Turtle.Forward(10);
                }              
            }
           // Turtle.Rotate(60);
        }

        private void buttonSun_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Turtle.Delay = 50;
            for (int i = 0; i < 36; i++)
            {
                
                Turtle.Forward(200);
                Turtle.Rotate(170);
            }
            //Turtle.Rotate(90);
        }

        private void buttonTriangle_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Turtle.PenColor = Color.Red;
            //Turtle.Delay = 50;
            for (int i = 0; i < 22; i++)
            {
                Turtle.Rotate(120);
                Turtle.Forward(20);
                for (int n = 0; n < i; n++)
                {
                    Turtle.Forward(10);
                }
            }
            //Turtle.Rotate(180);
        }
    }
}
 

-1