Професионална програма
Loading...
peter788502 avatar peter788502 3 Точки

Ето едно примерно решение - http://pastebin.com/DtmJm1GW. Първоначално се подведох, че се искат изчисления за четни и нечетни числа, но впоследствие става ясно че се има предвид четни и нечетни позиции на for loop-a. Тук е удачно да се ползват флагове и [condition?A:B] syntax и така да се избегне цял нов if-else block за случаите когато трябва да принтираш "No".

0
28/06/2016 13:05:11