Професионална програма
Loading...
xanderbg avatar xanderbg 53 Точки

Postman проблем - authtoken

Здравейте,

опитвам се да си взема authtoken от Postman, но не успявам като явно не мога да си валидирам юзъра.

*Body таба ми е сив и не мога да го отворя, за да сложа в него юзърите, които съм създал в Kinvey.

Слагам следния url:

https://baas.kinvey.com/user/APP ID/

и в Basic Auth онтово слагам:

Username: APP ID

Password: APP SECRET

, но ми връща следното съобщение:

{
  "error": "InsufficientCredentials",
  "description": "The credentials used to authenticate this request are not authorized to run this operation. Please retry your request with appropriate credentials",
  "debug": "Please authenticate as an app End User or as the app admin using the Master secret to run this operation"
}

 

 

Ако пробвам с MASTER SECRET ми връща следното:

[
  {
    "_id": "576fe9163fcafeab35cdf051",
    "username": "pesho",
    "_kmd": {
      "lmt": "2016-06-26T14:39:18.010Z",
      "ect": "2016-06-26T14:39:18.010Z"
    },
    "_acl": {
      "creator": "576fe9163fcafeab35cdf051"
    }
  },
  {
    "_id": "576fe96826d79c7a5d2ed26f",
    "username": "guest",
    "_kmd": {
      "lmt": "2016-06-26T14:40:40.718Z",
      "ect": "2016-06-26T14:40:40.718Z"
    },
    "_acl": {
      "creator": "576fe96826d79c7a5d2ed26f"
    }
  }
]

 

Моля за помощ! Не мога да рзбера какво иска.

Тагове:
0
JavaScript Applications 28/06/2016 20:38:09
xanderbg avatar xanderbg 53 Точки

Благодаря, оправих се :)

1