Професионална програма
Loading...
DanielRadev avatar DanielRadev 0 Точки

Проблем с домашна

Здравейте, 

Нуждая се от малко помощ, за една задача, която джъдж ми я отчита, като 20 процента грешна.

И се чудя вече доста време, къде може да ми е грешката.

Задачата се казва "Тръби в басейн", от изпита на 26-ти март 2016.

Ето го и кода:

using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        int obem = int.Parse(Console.ReadLine());
        int truba1 = int.Parse(Console.ReadLine());
        int truba2 = int.Parse(Console.ReadLine());
        double chasove = double.Parse(Console.ReadLine());

        double tr1LitriZaChas = (truba1 * chasove);
        double tr2LitriZaChas = (truba2 * chasove);
        double vodaVuvBaseina = (tr1LitriZaChas + tr2LitriZaChas);

        if (vodaVuvBaseina <= obem)
        {
            double baseinProcenti = (vodaVuvBaseina / obem) * 100;
            double tr1Procenti = (tr1LitriZaChas / vodaVuvBaseina) * 100;
            double tr2Procenti = (tr2LitriZaChas / vodaVuvBaseina) * 100;

            Console.WriteLine("The pool is {0}% full. Pipe 1: {1}%. Pipe 2: {2}%.", Math.Floor(baseinProcenti), Math.Floor(tr1Procenti), Math.Floor(tr2Procenti));
        }
        else
        {
            double nadvishenie = vodaVuvBaseina - obem;

            Console.WriteLine("For {0} hours the pool overflows with {1} liters.", chasove, Math.Floor(nadvishenie));
        }
    }
}

 

Благодаря Ви!

0
Programming Fundamentals
DanielRadev avatar DanielRadev 0 Точки

Открих грешката, извинявам се!

0
30/06/2016 20:57:37