Професионална програма
Loading...
YavorSpassov+deleted! avatar YavorSpassov+deleted! 133 Точки

Моето решение с while loop:
 

Console.Write("Еnter a number in the range [1...100]: ");
    int n = int.Parse(Console.ReadLine());


    while (n<1 || n > 100)
    {
      Console.WriteLine("Invalid number!");
      Console.Write("Еnter a number in the range [1...100]: ");
      n = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    if (n>=1 && n<=100)
    {
      Console.WriteLine("The number is: "+n);
    }

 

0
svetlyoek avatar svetlyoek 20 Точки

Не че нещо,ама нито едно от посочените тук решения не тръгва-0/100!!! И аз не знам защо,като и в обясненията е дадено така...

0
15/12/2018 13:17:02