Професионална програма
Loading...
Tangrila avatar Tangrila 21 Точки

[PHP BASICS][9.Object to JSON String][RUNTIME ERROR]

 
<?php
if (isset($_GET['input']) && isset($_GET['delimiter'])) {
  $delimiter = $_GET['delimiter'];
  $input = $_GET['input'];
  $input = explode("\n", $input);
  $input = array_map('trim', $input);
  class Student
  {
    public $name;
    public $surname;
    public $age;
    public $grade;
    public $date;
    public $town;
    public function __construct($name, $surname, $age, $grade, $date, $town)
    {
      $this->name = $name;
      $this->surname = $surname;
      $this->age = $age;
      $this->grade = doubleval($grade);
      $this->date = $date;
      $this->town = $town;
    }
  };

  $data = [];
  for ($i = 0; $i < count($input); $i++) {
    $line = explode($delimiter, $input[$i]);
    $data[$line[0]] = $line[1];
  }

  $student = new Student(null, null, null, null, null, null);
  foreach ($data as $d => $val) {
    if ($d == "grade")
      $val = intval($val);
    $student->$d = $val;
  }
  echo json_encode($student, JSON_UNESCAPED_SLASHES);
}
?>

Judge-а дава RUNTIME ERROR на всеки тест. А с локални тестове никакъв проблем не дава.
Идеи?

Тагове:
0
Софтуерни технологии 02/07/2016 20:34:06
Tanyo avatar Tanyo 152 Точки

Здравей, не е необходимо да превръщаш $data масива в клас и обекти.

Директно си печатай $data в json формат: echo json_encode($data, JSON_UNESCAPED_SLASHES);

След което обърни внимание на кастването от стринг към инт и дабъл на годините и оцекната... :)

0
Tangrila avatar Tangrila 21 Точки

Така и я реших. Просто ми е интересно защо онзи код не става, какво ли джъджа дава като грешка

0