Софтуерно Инженерство
Loading...
TihomirDimov avatar TihomirDimov 161 Точки

C# ООП basics - Помощ със задача Vehicles от Polymorphism

Здравейте,

Това е моят код на решението, като изпитвам проблем с намирането на начин как да намалявам количествтото гориво след всеки Drive

using System;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Globalization;

namespace _06PolymorphismProblem01
{
  class Vehicle
  {
    private string name;
    private double fuelQuantity;
    private double fuelConsumption;
    public Vehicle(string name, double fuelQuantity, double fuelConsumption)
    {
      this.name = name;
      this.fuelQuantity = fuelQuantity;
      this.fuelConsumption = fuelConsumption;
    }
    public string Name
    {
      get
      {
        return name;
      }
      set
      {
        name = value;
      }
    }
    public double FuelQuantity
    {
      get
      {
        return fuelQuantity;
      }
      set
      {
        fuelConsumption = value;
      }
    }
    public double FuelConsumption
    {
      get
      {
        return fuelConsumption;
      }
      set
      {
        fuelConsumption = value;
      }
    }
    public virtual string Drive(double distanceToDrive)
    {
      if (distanceToDrive * this.fuelConsumption <= this.FuelQuantity)
      {
        return String.Format("{0} travelled {1} km", this.name, distanceToDrive);
      }
      else
      {
        return String.Format("{0} needs refueling", this.name);
      }
    }

    public virtual void Refuel(double quantityToRefuel)
    {
      this.fuelQuantity += quantityToRefuel;
    }
    public virtual string GetInfo()
    {
      return String.Format("{0}: {1}", this.name, this.fuelQuantity);
    }
  }
  class Car : Vehicle
  {
    private double additionalConsumption;
    public Car(string name, double fuelQuantity, double fuelConsumption) : base(name, fuelQuantity, fuelConsumption)
    {
      this.additionalConsumption = 0.9;
    }

    public override string Drive(double distanceToDrive)
    {
      if (distanceToDrive * (this.FuelConsumption + additionalConsumption) <= this.FuelQuantity)
      {
        return String.Format("{0} travelled {1} km", this.Name, distanceToDrive);
      }
      else
      {
        return String.Format("{0} needs refueling", this.Name, distanceToDrive);
      }
    }
  }
  class Truck : Car
  {
    private double additionalConsumption;
    private double fuelLossIndex;
    public Truck(string name, double fuelQuantity, double fuelConsumption) : base(name, fuelQuantity, fuelConsumption)
    {
      this.additionalConsumption = 1.6;
      this.fuelLossIndex = 0.95;
    }
    public override void Refuel(double quantityToRefuel)
    {
      this.FuelQuantity += quantityToRefuel * fuelLossIndex;
    }
  }
  class Vehicles
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string[] input;
      input = Regex.Split(Console.ReadLine(), @"\s+");
      Car car = new Car(input[0], double.Parse(input[1], CultureInfo.InvariantCulture), double.Parse(input[2], CultureInfo.InvariantCulture));
      input = Regex.Split(Console.ReadLine(), @"\s+");
      Truck truck = new Truck(input[0], double.Parse(input[1], CultureInfo.InvariantCulture), double.Parse(input[2], CultureInfo.InvariantCulture));
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      string[] command;
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        command = Regex.Split(Console.ReadLine(), @"\s+");
        if (command[0] == "Drive")
        {
          if (command[1] == "Car")
          {
            Console.WriteLine(car.Drive(double.Parse(command[2], CultureInfo.InvariantCulture)));
          }
          else if (command[1] == "Truck")
          {
            Console.WriteLine(truck.Drive(double.Parse(command[2], CultureInfo.InvariantCulture)));
          }
          else
          {
            continue;
          }
        }
        else if (command[0] == "Refuel")
        {
          if (command[1] == "Car")
          {
            car.Refuel(double.Parse(command[2], CultureInfo.InvariantCulture));
          }
          else if (command[1] == "Truck")
          {
            truck.Refuel(double.Parse(command[2], CultureInfo.InvariantCulture));
          }
          else
          {
            continue;
          }
        }
        else
        {
          continue;
        }
      }
      Console.WriteLine("{0}", car.GetInfo());
      Console.WriteLine("{0}", truck.GetInfo());
    }
  }
}

Благодаря предварително за коментарите

Тагове:
0
C# OOP Basics
dakasfc avatar dakasfc 2 Точки

Ето и моето решение http://pastebin.com/L061eSqY .

Като цяло не е добре в някой клас да имаш метод който пише на конзолата  и може да ти вземат точки на изпита..... По добре да хвърляш грешки и да си ги обработваш в Main-на

1
RoYaL avatar RoYaL SoftUni Team Trainer 6846 Точки

Но не хвърляй грешки, когато съобщенията не са грешки :)

0
Cenorio avatar Cenorio 0 Точки

А какво правим когато съобщенията не са грешки? 

0
RoYaL avatar RoYaL SoftUni Team Trainer 6846 Точки

Премисляме дали съобщението наистина се emit-ва от този, който върши работата. Drive() методът в случая, не трябва да emit-ва съобщение, а по-скоро трябва да движи превозното средство. Този, който обаче извиква Drive() метода е по-комплексен метод, който евентуално събира двете неща - кара превозното средство да се движи и принтира съобщение.

В общия случай на приложенията има един event loop/message loop, който държи приложението alive, докато някой не го затвори. Dispatcher-а в този loop се грижи за това да обработва потребителските действия и на база на приложния изход да уведомява потребителя какво се е случило.

Най-просто обяснено, имаме метод, който слуша за потребителски вход от типа на "Drive something", извиква Drive() и принтира на конзолата. Това е слоят най-близко до потребителя.

В по-абстрактния случай, този процесор на съобщения и събития работи с някакъв клас/интерфейс, който има възможност да уведомява потребителя със съобщения. Този клас можем за кратко да го наричаме Writer. Ако бъде подаден ConsoleWriter, неговият метод Write() ще пише на конзолата, докато е WindowsWriter евентуално ще отпечатва на Message Box и т.н.

Иначе казано най-простият вариант в случая (псевдокод) е

case "Drive something":

    DispatchDriveCommand(vehicles[vehicleType]);

...

static void DispatchDriveCommand (Vehicle vehicle) {

     vehicle.Drive();

     WriteLine("The {0} drove {1} km", vehicle.Type, vehicle.Kilometers);

}

0