Софтуерно Инженерство
Loading...
vlenkov avatar vlenkov 4 Точки

05.Simle Loops - 18.EqualPairs - Judge не ме харесва!

Здравейте,

Доста се чудих как да реша въпросната задача и накрая Judge ми даде грешка на 4-ти тест.

Дадени са 2*n числа. Първото и второто формират двойка, третото и четвъртото също и т.н. Всяка двойка има стойност – сумата от съставящите я числа. Напишете програма, която проверява дали всички двойки имат еднаква стойност или печата максималната разлика между две последователни двойки. Ако всички двойки имат еднаква стойност, отпечатайте "Yes, value=…" + стойността. В противен случай отпечатайте "No, maxdiff=…" + максималната разлика.

При вход: 1; 1; 5;

Judge не извежда никакъв резултат от моя код, а реално това не е възможно :)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _18_EqualPairs
{
  class _18_EqualPairs
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n = int.Parse(Console.ReadLine());
      int MaxDiff = int.MinValue;
      int sumPair = 0;
      for (int i = 1; i <= n; i++)
      {
        int number1 = int.Parse(Console.ReadLine());
        int number2 = int.Parse(Console.ReadLine());
        
        if (i!=1)
        {
          if (sumPair-number1-number2!=0 && MaxDiff< Math.Abs(sumPair - number1 - number2))
          {
            MaxDiff = Math.Abs(sumPair - number1 - number2);
          }
        }
        sumPair = number1 + number2;
      }
      if (MaxDiff==int.MinValue)
      {
        Console.WriteLine("Yes, value={0}",sumPair);
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("No, maxdiff={0}",MaxDiff);
      }
      

    }
  }
}

Моля, споделете защо Judge не ми харесва кода :)

Тагове:
ZornitsaSerbezova avatar ZornitsaSerbezova 454 Точки

Верен ти е кода. Събмитни го пак. На мен ми дава 100/100 на твоя код.

0
vlenkov avatar vlenkov 4 Точки

Благодаря.

При втория submit се получи :)

0