Софтуерно Инженерство
Loading...
eng.DLubomirov avatar eng.DLubomirov 0 Точки

LINK2019, LINK1120

Здравейте колеги, 

днес се позанимавах с задачата от втората лекция, Task 2, и при Build на кода ми излизат следните 2 грешки, на които не мога да разбера какъв им е проблема : LINK2019, LINK1120. Ето и кода: 

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

class Building
{
private:
	string companyOwner;
	int floors;
	int offices;
	int employees;
	int freeWorkingSeats;
	int numberOfRestaurantsPerFloor = 0;
	int floorsThatTheCompanyIsUsing = floors - numberOfRestaurantsPerFloor;
public:
	Building(string companyOwner, int floors, int offices, int employees, int freeWorkingSeats);
	Building(string companyOwner, int floors, int offices, int employees, int freeWorkingSeats, int numberOfRestaurantsPerFloor);
	~Building() {
		cout << "The Object Was Destroid !!!" << endl;
	};
	inline int companyFloorsCountUse() { return floorsThatTheCompanyIsUsing; };
};

int main()
{
	Building someBuild = Building("someName", 6, 250, 600, 20);
	cout << someBuild.companyFloorsCountUse() << endl;
	return 0;
}

Благодаря предварително :) 

Тагове:
0
C++ Programming
M.Yankov avatar M.Yankov 52 Точки
Best Answer

Конструкторите не са имплементирани. Сложи след тях по едно "тяло"  { }.

Building(string companyOwner, int floors, int offices, int employees, int freeWorkingSeats) {} ;
Building(string companyOwner, int floors, int offices, int employees, int freeWorkingSeats, int numberOfRestaurantsPerFloor){ };

Съответно е хубаво и да си инициализираш private атрибутите в конструкторите.

0
eng.DLubomirov avatar eng.DLubomirov 0 Точки

Благодаря колега, преди малко съм станал и само глупости пиша :D 

0