Софтуерно Инженерство
Loading...
lucky_9 avatar lucky_9 14 Точки

C++ A&Q lection

Моля обяснете ми от къде идва това frequency. Класа Malfunction  няма такъв метод,

void CarMalfunctionContainer::addMalfunction(Malfunction aMalfunction)
{

    malfunctions.push_back(aMalfunction);

    thread = new std::thread([&]()
    {
        std::sort
        (aMalfunction.symptoms.begin(),
            aMalfunction.symptoms.end(),
            [&](Malfunction malfunctionOne, Malfunction malfunctionTwo)
            {
                return (malfunctionOne.frequency > malfunctionTwo.frequency);
            }
        );
    });
    delete(thread);
    containerLock.unlock();
}

Благодаря :)

Тагове:
0
C++ Programming
asparuh.k avatar asparuh.k 16 Точки

Здравей,

Ако добавиш и кода на Malfunction, ще е по-ясен въпроса. Доколкото си спомням от лекцията, класът Malfunction представлява опраделена повреда за дадена марка кола. Трябваше да се пази и честотата (frequency) на тази повреда (колко често се появява при дадената марка).

В случая frequency не е метод, а public атрибут (property, whatever). Би трябвало да се намира в декларацията на Malfunction класа под спeцификатора "public:". Декларацията е или в malfunction.h или както често всичко се пише в main.cpp .

0
17/08/2016 10:44:53
lucky_9 avatar lucky_9 14 Точки

Благпдаря за отговора! Ами аз уж внимателно гледах видеото, но не съм видяла че добавят такъв атрибут. Явно не е било чак  толкова внимателно :)

0