Професионална програма
Loading...
bonchovylkov avatar bonchovylkov 9 Точки

Примерната тема от понеделник (18:00 - 22:00 ) 07/04/2014 на изпита от 28-12-2012

Това е ликна към BG-Coder - Bg-Coder

Това са решенията, които измъдрихме с общи усилия - КЛИК

Ако има въпроси питайте, видеото в моменtа се рендира , но е доста голямо, нядявам се утре вечерта да успея да го пусна.

Поздрави и успех на изпита,

Бончо!

Тагове:
5
Programming Basics
ViValDam avatar ViValDam 16 Точки

Моето решение на Sand Glass

Мисля ,че стана доста добре ! И си е авторско !smile

 

using System;

class SandGlass
{
static void Main()
{
int n = int.Parse(Console.ReadLine());
int copyOfN = n;
int points ;
int p = 0;
int stars;
int s = n;

//upper part

do 
{
for (points = 0; points <= p; points ++)
{
Console.Write(".");
}
for (stars = 0; stars < s; stars ++)
{
Console.Write("*");
}
for (points = 0; points <= p; points ++)
{
Console.Write(".");
}

Console.WriteLine();

p = p + 1;
s = s - 2;
n = n - 2;

} while (n > 0); // n = -1, p = number of rows, s = -1

// going down

n = copyOfN;
p = p - 2;
s = 3;

 

// down part

do 
{
for (points = 0; points <= p; points++)
{
Console.Write(".");
}
for (stars = 0; stars < s; stars++)
{
Console.Write("*");
}
for (points = 0; points <=p; points++)
{
Console.Write(".");
}

Console.WriteLine();

p = p - 1;
s = s + 2;
n = n - 2;

} while (n > 2);
Console.WriteLine(n);

Console.ReadLine();
}
}

 

1