Професионална програма
Loading...
fbinnzhivko avatar fbinnzhivko 1581 Точки

[HomeWorks - Web Fundamentals (HTML/CSS) - август 2016]

01 - HTML5 Overview

 Problem 1.  Hello HTML - Demo - HTML

 Problem 2 . Paragraphs and Images of Text - Demo - HTML

 Problem 3.  Runners Home - Demo -  HTML

 Problem 4.  HTML Lists - Demo - HTML

 Problem 5.  PowerPoint Slide - Demo - HTML - CSS

 Problem 6.  User Profile Pages - Demo - HTML - CSS02 - Semantic HTML, Frames, Other Tags

Problem 1. Write Semantic HTML - Demo - HTML

Problem 2. Some Other Semantic Tags - Demo - HTML

Problem 3. Kent’s Media Profile - Demo -  HTML - CSS

Problem 4.JavaScript Worship - HTML - CSS

 

Problem 1.Simple Tables - Demo - HTML

Problem 2.Exam Results - Demo - HTML

Problem 3. Nested Tables - Demo -  HTML

Problem 4.Website Header - Demo - HTML

Problem 5. Life in SoftUni - Demo - HTML

Problem 6."Life in SoftUni" Keyboard - Demo -  HTML

Problem 7.Calculator - Demo - HTML - CSS

 

03.CSS-Overview

Problem 1.World Cup Brazil- Demo - HTML - CSS

Problem 2.Color Kitchen - Demo - HTML - CSS

Problem 3. SoftUni Student Before Exam - Demo -  HTML - CSS

 

04.CSS-Presentation

Problem 1.The Jaunty Text Field- Demo - HTML - CSS

Problem 2.SoftUni Hawaii Vacation - Demo - HTML - CSS

Problem 3.Styling a HTML Form - Demo -  HTML - CSS

Problem 4.Nested Elements - Demo -  HTML - CSS

Problem 5.Programmer Calculator - Demo -  HTML - CSS

 

05.HTML5 Forms

Problem 1.Simple Form- Demo - HTML - CSS

Problem 2.Flight Order - Demo - HTML - CSS

Problem 3.WordPress Theme - Demo -  HTML - CSS

Problem 4.Fakebook Register Form - Demo -  HTML - CSS

Problem 5.Laptop Choice - Demo -  HTML - CSS

 


Пишете градивна критика във коментарите колеги!
Надявам се да помогне на някои от колегите или на следващите курсове.

Тагове:
2
Web Fundamentals - HTML5 15/09/2016 17:29:46
vladimir_lukanov avatar vladimir_lukanov 1 Точки

Много ти благодаря колега. Наистина ми помоган да схвана някои нещаyes

0
Petia_Slavcheva avatar Petia_Slavcheva 1 Точки

Много са полезни примерите!

Може ли някой да каже как е направил от Homework: CSS Layout, пръвата задача Problem 1.       Website Header,   така , че да се вижда триъгълничето . С dropdown   изчезва  About the University.

Понеже в горе посочените примери имаше подобна задача, но нещо не видях как излиза стрелката до думата,към която има падащо меню . По този начин падащото меню  се показва, но без стрелката до  

           <li>
                About the University
                <ul>
                    <li> History</li>

....

ccs

li:hover ul { display:block;}

ul > li li
{display:none;
  padding: 10px;
  margin:10px;}

 

Много благодаря

 

0