Софтуерно Инженерство
Loading...
snake85 avatar snake85 0 Точки

05. Invalid Number задача от judge системата ???

Невалидно число
Дадено число е валидно, ако е в диапазона [100…200] или е 0. Да се напише програма, която въвежда цяло число и печата “invalid” ако въведеното число не е валидно.

Примери:
 
вход    изход        вход    изход        вход    изход        вход    изход       
75    invalid         150    (няма изход)         220    invalid         199    (няма изход)     
  
вход    изход        вход    изход        вход    изход        вход    изход       
-1    invalid         100    (няма изход)         200    (няма изход)         0    (няма изход)     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Някой може ли да помогне с решението защото при мен нещата не се получават 

[ 0; 100<x<200 ] 

            Console.WriteLine("Enter number");
            int a = int.Parse(Console.ReadLine());
            if ((a != 0) || (a <= 99) || (a >= 201))
                Console.WriteLine("invalid");
            else Console.WriteLine("valid");
 

 

Тагове:
DimitarKarev avatar DimitarKarev 86 Точки

Моето решение:           

var number = int.Parse(Console.ReadLine());
 if ((number < 100 || number > 200) && number != 0) Console.WriteLine("invalid");

0