Софтуерно Инженерство
Loading...
Nasko_M avatar Nasko_M 0 Точки

Simple Calculations - USD to BGN - проблем

Колеги дава ми (Грешка при компилация)

Ето и кода на задачата: 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace BGN_to_EUR_Converter
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            Calculate();
        }

        private void numericUpDown1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            Calculate();
        }

        private void Calculate()
        {
            var ammountBGN = numericUpDown1.Value;
            var ammountEUR = Math.Round((ammountBGN * 1.95583m), 2);
            var result = string.Format("{0} BGN = {1} EUR", ammountBGN, ammountEUR);
            labelResult.Text = result;  
        }    

        private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void label3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            
        }
    }
}
 

Тагове:
Stradjazz avatar Stradjazz 27 Точки

Това е Application Form, те са обяснени стъпка по стъпка в задачите, защото са само за забавление и са графични, не се тестват в Judge. Трябва точно както е описано да се сложат кодовете за съответните функции.

0
15/09/2016 19:20:10