Професионална програма
Loading...
YTyordanov avatar YTyordanov 0 Точки

Transport Price nad Pool Pipes problem.

Здравейте колеги ,

имам проблем с тези две упражнения.Написал съм ги и ми изкарват примерните вход и изход вярно , но като ги пусна в Judge  системата ми дава по около 50 точки на решение.Проверих ги но не откривам грешки , а системата не ми показва какжи са ми грешките.Много ще съм благодарен на малко помощ.

Transport Price:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _16.transport_price
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var n = double.Parse(Console.ReadLine());
            var time = Console.ReadLine();
            if (n < 1)
            {
                Console.WriteLine("invalid number");
            }
            else if (n > 5000)
            {
                Console.WriteLine("invalid number");
            }
            else if (n > 100)
            {
              
                    Console.WriteLine(n * 0.06);
                
            }
            else if (n > 20)
            {
                Console.WriteLine(n * 0.09);
            }
            else if (n > 0)
            {

            
             if (time == "day")
                {
                    Console.WriteLine(0.70 + n * 0.79);
                }
                else if (time == "night")
                {
                    Console.WriteLine(0.70 + n * 0.90);

                }
            }
        }
    }
}
 

Pool Pipes:
 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _17.pool_pipes
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var v = double.Parse(Console.ReadLine());
            var p1 = double.Parse(Console.ReadLine());
            var p2 = double.Parse(Console.ReadLine());
            var h = double.Parse(Console.ReadLine());

            var p1l = p1 * h;
            var p2l = p2 * h;

            if (h < 1)
            {
                Console.WriteLine("invalid number");
            }
            if (h > 24)
            {
                Console.WriteLine("invalid number");
            }
            if ((p1l + p2l) > v)
            {
                var dif = (p1l + p2l) - v;
                Console.WriteLine("For {0} hours the pool overflows with {1} liters.", h, dif);
            }
            else if ((p1l + p2l) < v)
            {
                var fillper = ((p1l + p2l) / v * 100);
                var p1per = Math.Truncate(p1l / (p1l + p2l) * 100);
                var p2per = Math.Truncate(p2l / (p1l + p2l) * 100);
                Console.WriteLine("The pool is {0}% full. Pipe 1: {1}%. Pipe 2: {2}%.", fillper, p1per, p2per);
            }

        }
    }
}
 

Директно ги пейстнах тук , ако не е удобно кажете.

Благодаря Предварително!

 

Тагове:
0
Programming Basics
Stradjazz avatar Stradjazz 30 Точки

За да си виждаш грешките, кликвай на бутона Details, който се намира най-вдясно на оценката на задачата ти, в полето с датата и часа. Там можеш да видиш какви тестове са проведени от Judge и в кои изходите ти са различни от очакваните. Така ще знаеш къде може да си допуснал евентуални грешки в логическото решаване на задачата или кода.

0