Професионална програма
Loading...
kukuti avatar kukuti 10 Точки

Лице на правоъгълник - проверка?

Здравейте, искам да попитам, удебеления код долу, може ли да се използва като проверка, както е писано в условието на задачата?     

  static void Main(string[] args)
        {
            var a = decimal.Parse(Console.ReadLine());
            var b = decimal.Parse(Console.ReadLine());
            var c = a * b;
            var d = "error";

            if (c > 0)
                Console.WriteLine(c);
            if (c < 0)
                Console.WriteLine(d);

        }

0
Programming Basics
borislav9212 avatar borislav9212 744 Точки

По принцип не е нужна проверка с else-if консртукция в конкретната задача. Има много варианти за решение: Може и така ->


            var a = decimal.Parse(Console.ReadLine());
            var b = decimal.Parse(Console.ReadLine());
            if (a > 0 && b > 0)
            {
                var area = a * b;
                Console.WriteLine("The area of the rectangle is: {0}", area);
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Error");
            }

Конкретно за тази задача най-правилно е следното решение ->

            int a = int.Parse(Console.ReadLine());
            int b = int.Parse(Console.ReadLine());
            int result = a * b;
            Console.WriteLine(result);

0