Професионална програма
Loading...
aanguelov avatar aanguelov 219 Точки

Грешни са ти джойновете.

Тръгнах да обяснявам, ама не се получава, та затова ето ->

SELECT u.Username,
    g.Name AS Game, 
    COUNT(ugi.ItemId) AS 'Items Count', 
	  SUM(i.Price) AS 'Items Price'
 FROM [dbo].[Games] AS g
 INNER JOIN [dbo].[UsersGames] AS ug
  ON ug.GameId = g.Id
 INNER JOIN [dbo].[UserGameItems] AS ugi
  ON ugi.UserGameId = ug.Id
 INNER JOIN [dbo].[Items] AS i
  ON i.Id = ugi.ItemId
 INNER JOIN [dbo].[Users] AS u
  ON u.Id = ug.UserId
 GROUP BY g.Name, u.Username
HAVING COUNT(ugi.ItemId) >= 10
 ORDER BY COUNT(ugi.ItemId) DESC, SUM(i.Price) DESC, u.Username

PS: Може да споделиш решение на следващата, гледам че си я решил, аз нещо я въртя от два часа

2
13/10/2016 21:50:16