Софтуерно Инженерство
Loading...
SickJack1 avatar SickJack1 0 Точки

Определяне на учебната форма

Здравейте,

Не съм сигурен, че правелно съм разбрал процеса на определяне, на учебната форма (присъствено или онлайн). След курса "Marketing Fundamentals" ли, ще се определи, кой ще е в присъствена форма или онлайн? Предполагам, че ще има повече желаещи за присъствено обучение? Резултатът от теста има ли значение?

0
SoftUni Digital
ivan_nenkov avatar ivan_nenkov SoftUni Team 27 Точки
Best Answer

Здравейте,

Ако успешно се справите с приемния изпит, ще можете да изберете дали да продължите обучението си в присъствена или онлайн форма на обучение.

Поздрави!

1