Софтуерно Инженерство
Loading...
Aivanov66 avatar Aivanov66 1 Точки

Fruit Shop - Programing Basics

Здравейте,

имам проблем с дадената задача. Във VS всичко ми е наред и върви перфектно, но в Judge ми дава 0/100. Немога да разбера къде греша. ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ НА ОТЗОВАЛИТЕ СЕ!!!

Условие :

Напишете програма, която чете от конзолата плод (banana / apple / orange / grapefruit / kiwi / pineapple / grapes), количество (десетично число) и ден от седмицата (Monday / Tuesday / Wednesday / Thursday / Friday / Saturday / Sunday) и пресмята цената според цените от таблиците по-горе. Резултатът да се отпечата закръглен с 2 цифри след десетичната точка. При невалиден ден от седмицата или невалидно име на плод да се отпечата “error”.

 

Моето решение :

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace FruitShop
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var fruit = Console.ReadLine().ToLower();
            var quantity = double.Parse(Console.ReadLine());
            var day = Console.ReadLine().ToLower();

            if (day == "monday" || day == "tuesday" || day == "wednesday" || day == "thursday" || day == "friday")
            {
                if (fruit == "banana")
                {
                    var result = (quantity * 2.50);
                    Console.WriteLine(Math.Round(result, 2));
                }
                else if (fruit == "apple")
                {
                    var result = (quantity * 1.20);
                    Console.WriteLine(Math.Round(result, 2));
                }
                else if (fruit == "orange")
                {
                    var result = (quantity * 0.85);
                    Console.WriteLine(Math.Round(result, 2));
                }
                else if (fruit == "grapefruit")
                {
                    var result = (quantity * 1.45);
                    Console.WriteLine(Math.Round(result, 2));
                }
                else if (fruit == "kiwi")
                {
                    var result = (quantity * 2.70);
                    Console.WriteLine(Math.Round(result, 2));
                }
                else if (fruit == "pineapple")
                {
                    var result = (quantity * 5.50);
                    Console.WriteLine(Math.Round(result, 2));
                }
                else if (fruit == "grapes")
                {
                    var result = (quantity * 3.85);
                    Console.WriteLine(Math.Round(result, 2));
                }

            }
            else if (day == "saturday" || day == "sunday")
            {
                if (fruit == "banana")
                {
                    var result = (quantity * 2.70);
                    Console.WriteLine(Math.Round(result, 2));
                }
                else if (fruit == "apple")
                {
                    var result = (quantity * 1.25);
                    Console.WriteLine(Math.Round(result, 2));
                }
                else if (fruit == "orange")
                {
                    var result = (quantity * 0.90);
                    Console.WriteLine(Math.Round(result, 2));
                }
                else if (fruit == "grapefruit")
                {
                    var result = (quantity * 1.60);
                    Console.WriteLine(Math.Round(result, 2));
                }
                else if (fruit == "kiwi")
                {
                    var result = (quantity * 3.00);
                    Console.WriteLine(Math.Round(result, 2));
                }
                else if (fruit == "pineapple")
                {
                    var result = (quantity * 5.60);
                    Console.WriteLine(Math.Round(result, 2));
                }
                else if (fruit == "grapes")
                {
                    var result = (quantity * 4.20);
                    Console.WriteLine(Math.Round(result, 2));
                }
            }
            else if (day != "monday" || day != "tuesday" || day != "wednesday" || day != "thursday" || day != "friday" || day != "saturday" || day != "sunday")
            {
                
                Console.WriteLine("error");
            }
          if (fruit != "banana" || fruit != "apple" || fruit != "orange" || fruit != "grapefruit" || fruit != "kiwi" || fruit != "pineapple" || fruit != "grapes")
            {
                Console.WriteLine("error");
            }
            
        }
    }
}
 

Тагове:
0
Основи на програмирането 17/10/2016 23:58:25
borislav9212 avatar borislav9212 746 Точки

Здравей,

Понеже си нов във форума, предполагам не знаеш, че има правила във форума. Когато имаш код повече от 15 реда използвай pastebin.com.

0
Aivanov66 avatar Aivanov66 1 Точки

Благодаря, 

ще взема забележката ти предвид!

0