Професионална програма
Loading...
daniel.a.mihaylov avatar daniel.a.mihaylov 6 Точки

C:\Program Files\MongoDB\Server\3.2\bin>mongod --dbpath C:\MongoDB\data
2016-11-11T18:55:40.792+0200 I CONTROL  [initandlisten] MongoDB starting : pid=4284 port=27017 dbpath=C:\MongoDB\data 64-bit host=DESKTOP-68FHQRQ
2016-11-11T18:55:40.796+0200 I CONTROL  [initandlisten] targetMinOS: Windows 7/Windows Server 2008 R2
2016-11-11T18:55:40.798+0200 I CONTROL  [initandlisten] db version v3.2.10
2016-11-11T18:55:40.799+0200 I CONTROL  [initandlisten] git version: 79d9b3ab5ce20f51c272b4411202710a082d0317
2016-11-11T18:55:40.801+0200 I CONTROL  [initandlisten] OpenSSL version: OpenSSL 1.0.1t-fips  3 May 2016
2016-11-11T18:55:40.803+0200 I CONTROL  [initandlisten] allocator: tcmalloc
2016-11-11T18:55:40.805+0200 I CONTROL  [initandlisten] modules: none
2016-11-11T18:55:40.806+0200 I CONTROL  [initandlisten] build environment:
2016-11-11T18:55:40.808+0200 I CONTROL  [initandlisten]     distmod: 2008plus-ssl
2016-11-11T18:55:40.809+0200 I CONTROL  [initandlisten]     distarch: x86_64
2016-11-11T18:55:40.811+0200 I CONTROL  [initandlisten]     target_arch: x86_64
2016-11-11T18:55:40.812+0200 I CONTROL  [initandlisten] options: { storage: { dbPath: "C:\MongoDB\data" } }
2016-11-11T18:55:40.815+0200 I STORAGE  [initandlisten] exception in initAndListen: 29 Data directory C:\MongoDB\data not found., terminating
2016-11-11T18:55:40.819+0200 I CONTROL  [initandlisten] dbexit:  rc: 100
 

от два дни се мъча и не става

0
TodorAtanasov avatar TodorAtanasov 30 Точки

dani първо трябва да създадеш папката там където искаш и след това да я посочиш с командата :). Тоест първо отиваш в C правиш папка MongoDB  и в нея папка data.

0
11/11/2016 21:08:32