Професионална програма
Loading...
v.angelov avatar v.angelov 12 Точки

Kinvey и Postman - проблем с Auth token

Здравейте,
Не успявам да си взема auth токена от Postman. Правя пост заявка с Basic auth като ползвам app ID и app secret. Пробвах и с user-a, който Аз създавам. Това, което ми изписва е следното:
{
  "error": "IncompleteRequestBody",
  "description": "The request body is either missing or incomplete",
  "debug": "The body of the request is missing credentials required to login"
}

Линка за заявката https://baas.kinvey.com/user/(тук слагам APP ID)/login

Онлайн съм, гледах видеото за Kinvey и Postman, както и създаване на блог - част 1, но явно съм изпуснал нещо.

Тагове:
1
Fundamentals Module 27/06/2016 22:59:04
VladoGenov avatar VladoGenov 45 Точки

По принцип трябва да е с login/_logout !
Ето и кратко описание за тези, които сега се срещат с проблема:

  1. LOGIN (Method POST)

https://baas.kinvey.com/user/APP_ID/login

For EXAMPLE: user=guest / pass=guest

Authorization: Base (with user & pass)

Body (JSON):

{
  "username":"guest",
  "password":"guest"
}

SERVER returns:
{

  "_id": "582c8.......54f65b",

  "username": "guest",

  "_kmd": {

    "lmt": "2016-11-16T16:45:30.337Z",

    "ect": "2016-11-16T16:45:30.337Z",

    "authtoken": "759d2e9d-9...................................b6Q9II="

  },

  "_acl": {

    "creator": "582c8d........4154f65b"

  }

 

2. LOGOUT (Method POST)

https://baas.kinvey.com/user/APP_ID/_logout

EXAMPLE: user=guest / pass=guest

Body (JSON): empty

Authorization: No Auth -> but in Headres ->

Authorization: Kinvey {authtoken->returned when login}

В случая:
Authorization: Kinvey 759d2e9d-9...................................b6Q9II=

5
16/11/2016 20:09:18