Exercises: jQuery AJAX and the GitHub API >>
Loading...
bobno avatar bobno 17 Точки

Някой може ли да ми обясни? Exercises: jQuery AJAX and the GitHub API

Става въпрос за първа задача(BUS STOP) от

Exercises: jQuery AJAX and the GitHub API >>

function getInfo(){
  let key = $("#stopId").val();
  let name = $("#stopName");
  getRequest = {
    method: "GET",
    url: "https://judgetests.firebaseio.com/businfo/" + key + ".json "}
  $.ajax(getRequest)
    .then(loadBusesInfo)
    .catch(loadError)
    function loadBusesInfo(aa) {
      $('#buses').empty();
      $('#stopName').text(aa.name);
      for (let bus in aa.buses) {
        console.log(bus);
        let time = aa.buses[bus];
        console.log(time);
        $('<li>').text(`Bus ${bus} arrives in ${time} minutes`).appendTo($('#buses'));
      }}
    function loadError() {
      $('#stopName').text('Error');
    }}

 

Дава ми 100/100, но не ми е ясно какво представлява "aa", наименувал съм го така, за да се различава, какво представлява и от къде идва ??? Никъде не сме го дифинирали ?

Тагове:
0
JavaScript Applications 22/11/2016 13:31:16
a.angelov avatar a.angelov 1317 Точки
Best Answer

aa са данните, които идват, като резултат от ajax заявката.

0
bobno avatar bobno 17 Точки

И след това като му дадем aa.name или aa.buses ние вече взимаме в данние buses или name ... БЛАГОДАРЯ ТИ !

0