Професионална програма
Loading...
D_Dimitrov92 avatar D_Dimitrov92 5 Точки

Проблем със стартирането на REACT проект.

Здравейте имам проблем със стартирането на  REACT проект.Създавам проекто и няма проблем, но ако се опитам да го пусна ми дава следната грешка:

npm ERR! Windows_NT 10.0.14393 npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "start" npm ERR! node v6.2.1 npm ERR! npm v3.9.3 npm ERR! path C:\Users\D_Dimitrov\Desktop\Test\package.json npm ERR! code ENOENT npm ERR! errno -4058 npm ERR! syscall open npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\D_Dimitrov\Desktop\Test\package.json' npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Users\D_Dimitrov\Desktop\Test\package.json' npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file. npm ERR! enoent npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! C:\Users\D_Dimitrov\Desktop\Test\npm-debug.log

Тагове:
0
JavaScript Applications
r_panchev97 avatar r_panchev97 71 Точки

Написа ли в терминала "npm install" и след това "npm start" ?

0
fbinnzhivko avatar fbinnzhivko 1582 Точки

Слагаш разхифиранита файлове във папка със адмистраторски достъп.
Отваряш проекта през Webstorm.
Долу във дясно има Тerminal или Alt+F12.Във терминала пишеш командата npm install.
Чакаш да се изтеглят всички dependeces и след  това командата npm start.
Проекта ще се отвори със browser по подразбиране на port 3000.  

0
03/12/2016 18:07:08