Софтуерно Инженерство
Loading...
VihrenTodorov avatar VihrenTodorov 1 Точки

търсе на файлове и командтата find

командата долу не намира този файл /etc/ssh/sshd_config. Какъв трябва да е синтаксиса за търсене от /etc и надолу да се търсят файлове с името ssh ? Командата locate може ли да търси по-добре с този пример ?

find /etc -name ssh -type f

/etc/default/ssh
/etc/init.d/ssh

 

 

 

Тагове:
0
Linux Курсове
kosio197 avatar kosio197 104 Точки
Best Answer

Привет,

Ако искаш да намира файлове, които започват с ssh -> -name ssh*

т.е. find /etc -name ssh* -type f

изобщо в името може да ползваш ? - което замества точно един символ или * - замества 0 или повече символа.

Поздрави, Косьо

0
04/12/2016 18:08:24